Vatn gård er nominert til Byggeskikkprisen 2020!

Vi gratulerer Vatn gård med nominasjonen til Byggeskikkprisen 2020!

Håper både heltids- og deltidsåsbygg vil hjelpe oss med å stemme frem Vatn gård!

GI DIN STEMME HER

 

I statuttene står følgende:

“Byggeskikkprisen er en hederspris for bygninger og anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og i samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken.

Byggeskikkprisen skal fremme gode arkitektoniske, estetiske og stedlige kvaliteter. Gjennom byggeskikkprisen anerkjennes de gode eksemplene og synliggjør hva som er god kvalitet.

Prisen skal inspirere og motiverer andre til å bygge med omtanke og kvalitet.”