Trafikkomlegging i Langstein sommeren 2020

Nye Veier starter med forarbeid i Langstein i forbindelse med utbyggingen av ny E6 fra Kvithammar til Åsen. Det medfører noen trafikkomlegginger i sommer og utover høsten.

For mer info:

https://www.nyeveier.no/nyheter/nyheter/trafikkomlegging-i-langstein-sommeren-2020/ 

Ny rundkjøring Kvithammer