Plan for E6 Kvithammar – Åsen

Nye Veier – Plan E6 Kvithammar – Åsen 

 

Nye Veier og Hæhre Entreprenør bygger ny E6 fra Kvithammar i Stjørdal til Åsen i Levanger. Her får du en oversikt over hva som skal skje i anleggsperioden.

 

Strekningen som bygges er ca. 19 km, har fire kjørefelt og en fartsgrense på 110 km/t. Det vil forkorte reisetiden med omtrent 9 minutter, noe som utgjør en halvering av dagens reisetid.

Strekningen omfatter fem tunneler:

 • Forbordsfjelltunnelen 6,1 km
 • Høghåmmårtunnelen 1,4 km
 • Ramshåmmårtunnelen 1,8 km
 • Grubbåstunnelen 0,3 km
 • Åsentunnelen 2,1 km


Videre er det seks dagsoner:

 • Kvithammar
 • Langsteindalen
 • Vuddudalen
 • Kleiva
 • Stokkan
 • Åsen

Den lengste dagsonen er Vuddudalen på 2,5 km. En rekke betongkonstruksjoner inngår i prosjektet, blant annet Vollselvbrua med sine 360 m over Vollselva. Videre er det flere mindre bruer, kulverter, 20 portaler for tunneler, tekniske bygg og andre mindre konstruksjoner.

Vassmarka Dagsone Vuddudalen