E6 Ranheim – Åsen

E6 Ranheim–Åsen er blant de høyest prioriterte i Nye Veier og bygges ut i to prosjekter/kontrakter:

1. E6 Ranheim–Værnes (23 km):

Totalentreprenør: ACCIONA Construction, i samarbeid med Multiconsult Norge og Leonhard Nilsen & Sønner.

Kontraktsstørrelse: ca. 4 mrd. ekskl. mva. og vedlikehold.

Porsjektkostnad: ca. 5,6 mrd. inkl. mva.

Byggestart: 2019.

Byggeslutt: 2025.

2. E6 Kvithammar–Åsen (19 km):

Kontrakten ble forhåndskunngjort, frist for prekvalifisering var 10. oktober, og entreprenør velges i mars 2019.

Kontraktstørrelse: ca. 3,5 mrd. ekskl. mava. og vedlikehold.

Prosjektkostnad: ca. 5,3 mrd. inkl. mva.

Byggestart: 2020.

Byggeslutt: 2025/2026.

E6 Ranheim–Åsen bygges som firefelts motorvei med doble tunnelløp, og får 110 km/t som fartsgrense. Midt-Norges lengste tunnel (2 x 7,8 km) gjennom Forbordsfjellet.

Utbyggingssjef: Jørund Gullikstad – 907 60 929 – jorund.gullikstad@nyeveier.no

E6 Åsen