Åsen Bygdeforum

Åsen Bygdeforum har som mål å drifte en felles hjemmeside for innbyggerne i Åsen, næringslivet, lag og foreninger.

Forumet består av et styre på 7 medlemmer.

 

Representanter for bedrifter og lag i Åsen kan bli medlem. Utenbygds bedrifter med leder eller avdelingsleder bosatt i Åsen kan bli medlem. Videre kan enkeltpersoner med interesse for foreningens målsetning bli personlig medlem.

 

 

Styret 2022

Styremedlemmer:

Helene Selnæs Nordheim

Sigbjørn Hammer

Ann Cathrin Fossum