Om Åsen

Åsen er et tettsted i Levanger kommune, 23 km sør for Levanger sentrum. Inntil 1962 var Åsen en egen kommune.

Mange er beskjeftiget i jordbruket, men det er også mange industriarbeidsplasser i bygda. Den største arbeidsplassen er Duun Industrier AS. Her lages det forskjellig utstyr til landbruket; så som vedmaskiner, brøyte- og sandstrøingsutstyr og gjødselpumper, men også andre produkter.

Siste industrietablering i Åsen skjedde i 2010 da Grilstad åpnet sitt kjøttforedlingsanlegg.

I sentrum ligger også Brødrene Torkildsen Orgelbyggeri AS, en bedrift som ble etablert så tidlig som i 1882. De har blant annet bygd det nye orgelet i Levanger Kirke.

I samme område finner vi Aasen Sparebank som ble etablert i 1862. De har hovedkontor i Åsen, samt underavdelinger i Levanger og Verdal.

Noen av de andre bedriftene du finner i sentrum er blant annet Extra, Åsen Innkjøpslag, Mekonomen, Åsen Regnskapslag og Åsenvøgga.