Nyheter

Årsmøte i Åsen Bygdeforum 14.mars 2023

Velkommen til Årsmøte i Åsen Bygdeforum. Møtet avholdes på Åsen ungdomsklubb 14.mars kl 20. Saksliste kommer senere, men har du en sak til oss så send den gjerne inn allerede…

Les mer »

Plan for E6 Kvithammar – Åsen

Strekningen som bygges er ca. 19 km, har fire kjørefelt og en fartsgrense på 110 km/t. Det vil forkorte reisetiden med omtrent 9 minutter, noe som utgjør en halvering av dagens reisetid.

Les mer »

Modeller for medborgersamskaping

Undersøkelse om dugnad- og utviklingsarbeid i Steinkjer og Levanger   I Steinkjer og Levanger har vi i flere lokalsamfunn Bolystteam og By- og BygdeLab sammen med sentrale kontaktpersoner i kommunen.…

Les mer »

Sterk og stødig – treningsgrupper for seniorer

På nyåret startes det opp “Sterk og stødig”-gruppe i Åsen.  Frisklivssentralen er arrangør og treningen holdes i gymsalen ved Åsen barne- og ungdomsskole. Treningen foregår gående og stående og vil…

Les mer »
Hammer gårdsbutikk

Hammer gårdsbutikk

Selvbetjent butikk med lokalproduserte varer.

Les mer »
Grubbåstunnelen

E6 Kvithammer – Åsen

Byggestart blir i 2021.

Les mer »
E6 skilt

E6 Åsen – Mære

Ny E6 Åsen – Mære vil knytte Trondheim og Steinkjer, og områdene mellom, sammen til en mer integrert bo- og arbeidsmarkedsregion.  https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6innherred    

Les mer »
Glad ungdom

Ungdomsklubb i Åsen

  Vil DU gi et bidrag til ungdomsklubben i Åsen? Alle pengene som samles inn vil gå til utstyr og aktiviteter i ungdomsklubben.   Lenke til Spleis   Det er…

Les mer »

Vatn gård er nominert til Byggeskikkprisen 2020!

Vi gratulerer Vatn gård med nominasjonen til Byggeskikkprisen 2020! Håper både heltids- og deltidsåsbygg vil hjelpe oss med å stemme frem Vatn gård! GI DIN STEMME HER   I statuttene…

Les mer »
Kart E6 Kvithammer-Åsen

E6 Kvithammer – Åsen

E6 Kvithammar – Åsen   Transportkorridoren mellom Stjørdal og Åsen, som er en del av det nasjonale transportnettet, preges i dag av høy sårbarhet. Strekningen er ulykkesbelastet, og består i…

Les mer »