Modeller for medborgersamskaping

Undersøkelse om dugnad- og utviklingsarbeid i Steinkjer og Levanger

 

I Steinkjer og Levanger har vi i flere lokalsamfunn Bolystteam og By- og BygdeLab sammen med sentrale kontaktpersoner i kommunen. Det er gjennomført dugnader og utviklingsarbeid.

SINTEF er med i et forskningsprosjekt som skal undersøke hvordan innbyggere og kommune arbeider sammen, og har i den anledning laget en spørreundersøkelse som retter seg mot alle som bor i disse lokalsamfunnene.

 

Vi ønsker at alle svarer på denne, uavhengig av hvor mye du har vært involvert, slik at vi kan lære mer om gode modeller for samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor.

Undersøkelsen er anonym og frivillig, og tar 5-10 minutter å besvare.

 

Du finner undersøkelsen her: https://survey.enalyzer.com/?pid=bd6m73m6

 

Har du spørsmål knyttet til undesøkelsen kan du sende en epost til [email protected]