Lysløypa i Møssingdalen

Lysløypa kjøres etter behov ihht vær- og føreforhold.

Lyset må slåes på manuelt. Bryteren er på tavla ved garasjen til løypemaskina i Sandbakken, 300 meter videre langs veien fra skihytta. Kan tennes fra kl. 17.00 hver dag.

Slokkes automatisk kl. 21.30.

lysløypa 

 

Kart over løypenettet finnes på www.skiporet.no . Søk på Møssingdalen.

www.skisporet.no