Informasjon

Nyttige telefonnummer

Legevakt: 116 117

Politiet: 02800

Skaret Taxi AS: 91 00 76 33

Trønderbilene: 07417

Veterinærvakt: 74 05 63 85