Åsen Songlag

Åsen songlag er et blandakor med 40 sangere.
Dirigent: Tove Tvete Undlien
Leder: Anne Lise Kvam
Vi øver i Åsen samfunnshus hver torsdag kl 1900-2130.

https://www.facebook.com/pg/asensonglag/about/?ref=page_internal