Åsen Settefisk

E-post: morten@aasen-settefisk.no 

Telefon: 74 08 64 40

 

Foto. Logo Midt Norsk Havbruk.