Åsen Kirke

Åsen kirke ligger i Åsen sokn i Sør-Innherad prosti.

Den er bygget i tre og ble oppført i 1904.

 

https://www.sikirken.no/Menighet/%C3%85sen

 

Foto. Åsen Kirke.