Åsen Bondelag

Åsen Bondelags facebookside

Åsen Bondelag er et lokallag under Norges Bondelag. Vårt mål er å være en støttespiller for våre medlemmer og å fremme lokalt landbruk.

Åsen Bondelag