E6 Åsen – Mære

Ny E6 Åsen – Mære vil knytte Trondheim og Steinkjer, og områdene mellom, sammen til en mer integrert bo- og arbeidsmarkedsregion. 

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6innherred