E6 skilt

Ny E6 Åsen – Mære vil knytte Trondheim og Steinkjer, og områdene mellom, sammen til en mer integrert bo- og arbeidsmarkedsregion.  https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6innherred    

Les mer

Vi gratulerer Vatn Gård med Byggeskikkprisen 2020!     På forbilledlig vis har de skapt et innovativt prosjekt som sørger for at historien og stedets identitet bevares og utvikles for framtiden! På midten av 50- tallet etablerte det norske forsvaret seks betongbunkere for lagring av våpen og ammunisjon på et inngjerdet område på gården Vatn…

Les mer
Glad ungdom

  Vil DU gi et bidrag til ungdomsklubben i Åsen? Alle pengene som samles inn vil gå til utstyr og aktiviteter i ungdomsklubben.   Lenke til Spleis   Det er stort engasjement i bygda for å få i gang et godt tilbud til ungdommene våre, spesielt etter et annerledes år med store forandringer for de…

Les mer

Vi gratulerer Vatn gård med nominasjonen til Byggeskikkprisen 2020! Håper både heltids- og deltidsåsbygg vil hjelpe oss med å stemme frem Vatn gård! GI DIN STEMME HER   I statuttene står følgende: «Byggeskikkprisen er en hederspris for bygninger og anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og i samspill med sted og miljø bidrar til å heve,…

Les mer
Kart E6 Kvithammer-Åsen

E6 Kvithammar – Åsen   Transportkorridoren mellom Stjørdal og Åsen, som er en del av det nasjonale transportnettet, preges i dag av høy sårbarhet. Strekningen er ulykkesbelastet, og består i hovedsak av tofelts vei med til dels krapp kurvatur og mye stigning/fall. Trafikkutviklingen tilsier at trafikksikkerhet og kapasitet må forbedres. Det er på deler av…

Les mer
Ny rundkjøring Kvithammer

Nye Veier starter med forarbeid i Langstein i forbindelse med utbyggingen av ny E6 fra Kvithammar til Åsen. Det medfører noen trafikkomlegginger i sommer og utover høsten. For mer info: https://www.nyeveier.no/nyheter/nyheter/trafikkomlegging-i-langstein-sommeren-2020/ 

Les mer
Levanger by&bygdeLAB

Levanger Kommune og Åsen Bygdeforum arrangerte idédugnad i Åsen samfunnshus 18. september 2019. Alle innspill som kom inn er nå samlet – se oversikt i linken under.      Stort engasjement og mange spennende innspill fra Åsbyggen!   Innspill etter idédugnad   

Les mer