Strekningen som bygges er ca. 19 km, har fire kjørefelt og en fartsgrense på 110 km/t. Det vil forkorte reisetiden med omtrent 9 minutter, noe som utgjør en halvering av dagens reisetid.

Les mer

Undersøkelse om dugnad- og utviklingsarbeid i Steinkjer og Levanger   I Steinkjer og Levanger har vi i flere lokalsamfunn Bolystteam og By- og BygdeLab sammen med sentrale kontaktpersoner i kommunen. Det er gjennomført dugnader og utviklingsarbeid. SINTEF er med i et forskningsprosjekt som skal undersøke hvordan innbyggere og kommune arbeider sammen, og har i den…

Les mer

På nyåret startes det opp “Sterk og stødig”-gruppe i Åsen.  Frisklivssentralen er arrangør og treningen holdes i gymsalen ved Åsen barne- og ungdomsskole. Treningen foregår gående og stående og vil ha fokus på styrke i beina og balansetrening.   Kontaktperson for påmelding: Marit Veske – mobil 47 97 71 53 marit.veske@levanger.kommune.no    Alle kurs og…

Les mer
E6 skilt

Ny E6 Åsen – Mære vil knytte Trondheim og Steinkjer, og områdene mellom, sammen til en mer integrert bo- og arbeidsmarkedsregion.  https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6innherred    

Les mer
Glad ungdom

  Vil DU gi et bidrag til ungdomsklubben i Åsen? Alle pengene som samles inn vil gå til utstyr og aktiviteter i ungdomsklubben.   Lenke til Spleis   Det er stort engasjement i bygda for å få i gang et godt tilbud til ungdommene våre, spesielt etter et annerledes år med store forandringer for de…

Les mer

Vi gratulerer Vatn gård med nominasjonen til Byggeskikkprisen 2020! Håper både heltids- og deltidsåsbygg vil hjelpe oss med å stemme frem Vatn gård! GI DIN STEMME HER   I statuttene står følgende: “Byggeskikkprisen er en hederspris for bygninger og anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og i samspill med sted og miljø bidrar til å heve,…

Les mer
Kart E6 Kvithammer-Åsen

E6 Kvithammar – Åsen   Transportkorridoren mellom Stjørdal og Åsen, som er en del av det nasjonale transportnettet, preges i dag av høy sårbarhet. Strekningen er ulykkesbelastet, og består i hovedsak av tofelts vei med til dels krapp kurvatur og mye stigning/fall. Trafikkutviklingen tilsier at trafikksikkerhet og kapasitet må forbedres. Det er på deler av…

Les mer
Ny rundkjøring Kvithammer

Nye Veier starter med forarbeid i Langstein i forbindelse med utbyggingen av ny E6 fra Kvithammar til Åsen. Det medfører noen trafikkomlegginger i sommer og utover høsten. For mer info: https://www.nyeveier.no/nyheter/nyheter/trafikkomlegging-i-langstein-sommeren-2020/ 

Les mer