Boligfelt Levanger

 
Fossingtrøa ligger like nordøst for eksisterende boligfelt
Melding fra Levanger kommune.
Salgsklare tomter i Fossingtrøa  Fossingtrøa ute på Finn.no
Bygg og bo i Levanger?
I følge Levangeravisas nettutgave. må du velge Åsen, Ronglan eller Ekne. Ingen ledige tomter i Skogn og Levanger.
 

 

Lundentunet Borettslag på Åsen. Nå er byggingen igangsatt og prosjektet er forventet ferdigstilt 4. kvartal 2014. P.t. er 6 av 8 leiligheter solgt og det er fortsatt mulighet til å sikre seg en leilighet. Link til prosjektets hjemmeside ser du her.

Årshjul Levanger kommune Her finnes blant annet informasjon om felles Arealplan for Levanger og Verdal vedtatt april 2011
 
Levanger kommunen jobber aktivt med å få på plass nye boligområder.
Viser også til info om boligfelt rundt i hele kommunen.
Øyvind Nybakken er 01.01.2012  ansatt som ny enhetsleder kommunalteknikk

Framdriftsplan  for Fossingtrøa.Nytt om kommunale boligområder i Åsen

Reklamekampanje 26. mai 2012 Levanger kommune, nye boligfelt   sjå plakat

Øra eiendom Verdal: Framdriften på Lundentunet.pdf, nytt boligareal like sør for Åsen stasjon. Møte i PUK 13.juni: Planen vedtas lagt ut på høring se vedtak i sak Puk 51/12
 
Fossingtrøa boligfelt er ferdig regulert og feltet er nå etter hvert klart for utbygging av vei, vann og avløp. Fagansvarlig på tomteutvikling i Levanger kommune Marit Glæstad Sølvberg opplyser at kommunen er i ferd med å sende ut anleggsarbeidet på anbud, fysisk anleggsarbeid på tomteområdet vil starte tidlig vår 2013. Hun sier det alltid er vanskelig å angi eksakt tidspunkt for byggeklare tomter, men er ganske sikker på at bygging kan starte i høst/tidlig vinter 2013.

Du finner mere info her og sida oppdateres når ting skjer, men er det noe du lurer på, ta kontakt med Marit på mailadr. marit.glastad.solvberg@levanger.kommune.no så får du svar.