Sanitetshus

Åsen Sanitetshus ligger i Åsen sentrum, som en enhet av
Åsentunet, huset er merket med sanitetskløveren.
 
Leiepriser  for  Åsen Sanitetshus gjelder fra 1.april 2015
Huset kan inntil videre kun bestilles  hos :
Guri Skjesol tlf 415 07 784  guri.j.skjesol@gmail.com
Bursdager, konfirmasjoner og lignende arr.
(Tillegg for leie dagen før kr. 200 etter avtale)        
Kr. 600
Mindre arrangement / møter uten varm mat  Kr. 400
Korte møter inntil 3 timer uten bruk av kjøkken      Kr. 200
 
I selskap kan det medbringes og serveres øl, vin, konjakk og lignende.
Leietaker må erstatte eventuelle skader på utstyr.
Arrangement skal være avsluttet senest kl 01.00.
Rydd etter arrangement. Bær ut søppel.
Gjelder fra 1. april 2015
 
Åsen sanitetsforening leder Unni LundbyeHammeren  74 05 62 69 / 450 30 668