Stokkbakken omsorgssenter

Åsen Bygdeforum har fått informasjon om at det ikke er planlagt flaggstang ved Stokkbakken omsorgssenter.  Det er fortsatt mulig og gi gave til flaggstanga. 

Dette kan vi ikke akseptere og håper derfor at flaggstang kan være en gave fra bygda til innvielsen 24. april .2017. Ved omsorgssenteret skal vi flagge i sorg og i glede og når barnetoget går forbi 17. mai. Flaggstanga er bestilt og plass er henvist like øst for grana som skal lyse opp til jul. Sluttsummen vil ligge på ca. kr. 10.000,-

Den som har lyst til å bidra til dette formålet er velkommen til å sette inn et valgfritt beløp på konto 4484.30.19754.

Merk innbetalingen med «flaggstang».Dersom det kommer inn for mye penger kjøper vi inn juletrelys til grana.

Med hilsen. Styret i Åsen Bygdeforum