Arkiv 2015

Frivilligprisen 2015 er av Levanger kommune tildelt Torbjørn Nyborg. Gratulere Torbjørn!!
 
Åsen Museum og Historielag 
Adventskalender 2015: Hver dag fram til jul vil vi gi et glimt fra fortida gjennom et dokument, en avisartikkel, et fotografi eller en gjenstand.
 
 
9. nov. Vannkvaliteten i Åsen
Åsen Bygdeforum har sendt innspill til kommunens budsjett og økonomiplan.
 
Kom i form IL Aasguten hjemmeside oppdateres på aktiviteter.
Kjempeflott side!  Skiløypetraseene er ryddet, en stor takk til dugnadsgjengen som hver onsdag har jobbet for at alle skal ha fine løyper.
Saksa fra Innherred. Flere lokale utøvere markerte seg med oppløftende resultater i Meråkerrennet. 
 
 
23.nov Reportasje fra avisa Innherred: 
Orgelbyggerne i Nidarosdomen
Midt mellom hundrevis av nye rørpiper står orgelbyggerne i Br. Torkildsen fra Åsen.
 
Åsen Omsorgsboliger 2015- 2016  18.11 saksa fra Stjørdalsnytt Onsdag den 11.11 kl. 11.00 ordfører markerte starten på nytt omsorgssenter  for oppføring av 36 nye omsorgsboliger i Åsen,saksa fra Frostingen  Dr. Berg Nilsens veg 1. Ordfører, varaordfører, ledelsen i Byggmestran AS med flere vil være tilstede. 

Mandag 16.11.15, kl. 19.00: Folkemøte på Åsen Samfunnshus program der det blir ytterligere informasjon om prosjektet. Alle velkommen!

22.nov. Saksa fra Frostingen  Magne Christiansen fra Åsen er ansatt som ny butikksjef for Coop Extra i Åsen.
ÅBF gratulerer deg med ny jobb! Likte det du sa om å bli større en Coop Frosta. Det lover bra for butikken våres.
 
Trønderavisas nettside 21.10.​ 8. klassingene ved Åsen barne- og ungdomsskole ble skremt over resultatet de fikk i 50-sonen like ved skolen.13-åringene målte farten på E6 med stoppeklokke og målebånd.
Kjempebra at de har fokus på trafikksikkerhet. Husk refleks!!
 
6. oktober: Åsen Helsetun er i ferd med å bli revet, et kjennemerke i bygda forsvinner.
16.november starter grunnarbeidet av det nye omsorgssentret. Det vil gi plass til 36 boenheter. Det blir en ny milepæl for Åsen. Et praktbygg for Levanger kommune. Link til Trønderavisa.
 
Nytt Menighetsråd. Parallelt med kommune- og fylkestingsvalget har det nasjonale kirkevalget blitt gjennomført over hele landet. Der har nye menighetsråd blitt valgt. Det nye menighetsrådet i Åsen.
 
Kommunal barnehage på grusbanen det var innflytting 5. okt.
 
Formannskapet 19.08.15 sak 71/15 - Oppføring av 36 nye omsorgsboliger i Åsen
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Planene for bygging av 36 omsorgsboliger i Åsen godkjennes med en kostnadsramme på 140 mill. inklusive mva. og statlige tilskudd.
2. Investeringsbudsjettet for 2015 justeres i forbindelse med behandling av tertialregnskap for 2. tertial.
Torsdag 01.10 2015 kl. 19.00 Bingo Åsen Sanitetshus. arr huskomiteen

Reisebrev fra Åsen skolekorps tur til Paris juni 2015 kilde Innherred

 
Omsorgssentret i Åsen.
Planene for det nye omsorgssentret er ferdige. Det blir byggestart i november 2015. Etter kommunestyrebehandlingen 9. sept. opplyser prosjektansvarlig Hilde Røstad at det vil bli et åpent informasjonsmøte i Åsen.  Her er tegninger og prosjektbeskrivelser. Omtale i Trønderavisa
 
JUBEL: 4. klassingene ved Åsen skole var heldige og ble trukket ut som vinnere i Returkartonglotteriet.  Vant 10.000 kroner rett før ferien. Saksa fra Innherred
 
Statens Vegvesen er ferdig med kommunedelplan Kvithamar – Åsen den er overlevert kommunen 11. mai. Planer og dokumenter 
 
Folkemøte i Åsen 3. juni meget bra oppmøte ca 130 fremmøte. Saken går så til politisk behandling.
 
Den 10. juni er det første gangs behandling i Puk, i samme møte er også Reguleringsplan for ny vegløsning til  Følkesgrenda, – ny adkomstveg til Følkesgrenda.
 
 
Levanger kommunestyre - 27.05.2015
 
Formannskapet 20.05.15 - sak 44/15 - Midlertidig barnehage - Åsen og Ytterøy. Prosjektbudsjetter og finansiering
 
17. mai 2015 Link til Levangeravisa.Det var god stemning tross mye regn, rapporterer Guri Skjesol, som har sendt oss bilder fra feiringa i Åsen 17. mai. Tradisjonsrik 17. mai-feiring i Åsen med mye folk i et langt folketog.  Det er også bilder fra Levanger der Skolemusikken deltok.
 
Torbjørn Ekle (31) fra Åsen fikk fredag medalje for innsatsen i Afghanistan i 2010.
Medaljene ble utdelt av forsvarssjefen, admiral Haakon Bruun-Hanssen på frigjørings- og veterandagen 8. mai. Kilde Trønderavisa 10.05
 

Saksa fra Trønderavisa. Fredag var det klart for superfinale i quizkonkurransen «5-rette».
Åsen ungdomsskole stakk av med seieren med 5-rette.

Åsen Bygdeforum har sendt søknad om nedsatt fartsgrense på FV 753 ved Åsen kirke. Strekningen FV 753 fra kryss E6 ved ESSO Åsen og forbi kirken har en fartsgrense på 60 km. ÅBF har fått mange hendvendelser om farlige situasjoner ved kryssing fra parkeringsplassen og fotgjengerfeltet til kirkegården og kirken. Saksa fra Levanger Avisa. Tatt i 87 km/timen i 60-sonen i Åsen.

Åsen samfunnshus ny kontakt ved utleie av huset.
Ring Trond Reinås, mobil 905 86 292 adr.Maurveglia 46, 7630 Åsen

 2. juli 2013
29.april 2015 på nytt er det oppslag om fartsgrenser langs fylkesveg Solhaugvegen fra Hellemskorsen. Denne gangen i TA papirutgave 29 april.
2.juli 2013 var det befaring langs flere fylkesveier. Der Åsen bygdeforum på vegne av beboere langs denne veien tok opp det samme spørsmålet Åsen Bygdeforum inviterte Vegvesnet,Trygg Trafikk og Fylkes trafikksikkehetsutvalg på befaring av fylkesveger i Åsen tirsdag 2. juli 2013 Referat fra befaringen  .
7. februar 2014 svar fra Statens vegvesen.
 
Takker  Åsen Skolekorps for en fantastisk JUBILEUMSKONSERT i Åsen Samfunnshus søndag 26. april kilde Levangeravisa.
 
Tid for å betale kontigenten i Åsen Bygdeforum, regninger er utsendt per mail.
Er det nye medlemmer eller enkeltpersoner som ønsker å bli medlem så ta kontakt.Markedsføring av Åsen er et viktig punkt, både via hjemmesiden www.aaseninfo.no og på Facebook. Årsmelding og regnskap for 2014.
 

Ny Åsen-E6 frontes av regjeringen E6-strekningen fra Ranheim til Åsen er en av sju nasjonale hovedstrekninger som nå blir arbeidsfeltet for et nytt veiselskap etablert av de fire samarbeidspartiene på Stortinget.Les Levangeravisa og NRK

Fra 1.april 2015 nye leiepriser for  Åsen Sanitetshus.
Nytt du kan leie huset til korte møter uten bruk av kjøkken til redusert pris. Mer nformasjon under fanen Sanitetshus.

Ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal er lei av trafikkproblemene langs E6 i Langstein. Nå håper han på ny vei gjennom Forbordsfjellet i 2022–23. ÅBF støtter opp om ordfører Vigdenes fokus på vegstrekningen Kvithamar- Åsen.
 
Bredbånd i distriktene i Levanger - Gi innspill.
Fra 2014 har det kommet en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Mere info på Levanger kommunens hjemmeside. Er det deler av Åsen som kan være aktuell?
 

Nytt omsorgssenter. Sakset fra Levanger-Avisa.  Åsbygg laget liste over ønsket innhold.  Dette skal minne folk om å skrive på flere forslag innen  26. februar. Da avvikler vi dette spørsmålet og sender innkomne svar til prosjektgruppa, som skal ha et viktig møte første uka i mars, forteller Unni Hammeren.

Åsen Menighetshus har ny kontakt for utleie av lokaler. Fane Menighetshus er oppdatert.
Ved bestilling kontaktes Rannei Rødset Undlien.
Telefon 74 05 85 35 / mobil  957 44 419
 
Levanger kommune endrer matproduksjonen til hjemmeboende eldre uten vedtak.Leva-Fro skal overta matproduksjon og utkjøring. Da er det viktig at brukere av disse tjenestene får en vurdering av om de skal ha vedtak på mat. Brev til mottakere av middagsmat. Det kan være de må få fastlegen til å dokumentere behov ut fra Helse- og omsorgstjeneste loven. Middagsmat etter vedtak koster kr 55,00
 

Åsen legekontor 01.02.2015 - NY LEGE
Håvar Stokke tar over som fastlege fra 01. mars. Sunniva R Bjelland sluttet som vikar for Ragnhild H Aunsmo  010215. Inntil Håvar Stokke begynner vil Imad Hamadeh fungere som vikar  for han på torsdager. Ellers vil kun øyeblikkelig hjelp pasienter prioriteres de andre dagene.

E6 trasé endelig avklart
Anbefalt veglinje - Kommunedelplan E6 Kvithammar - Åsen, brev fra Statens vegvesen
Den nye traseen vil gå i tunnel gjennom Forbordsfjellet alternativ 9, før den kommer ut i Vuddudalen. Videre vil den gå i tunnel øst for Åsen sentrum alternativ 8, før den kommer ut i Vassmarka. 
Konsekvensutredninger en begrunelse for trase'valg, som ivaretar Åsen sentrum..
 
Saksa fra Stjørdals-Nytt  Nytt bosenter i Åsen. Stjørdals -Nytt også lagt til fane i høyre stolpe.
 
På folkemøtet i Menighetshuset før jul vart det kunngjort: Det skulle henges opp en forslagsboks på butikken. Boksen henger på plakattavla. Nå er det opp til oss "åsbyggin" og benytte seg av denne muligheten.  Nå skal omsorgssenteret formes
Åsen Helsetun kommunen vil rive   info  Levangeravisa