Museum

Åsen Museum og Historielag ble stiftet i 1986. Tidlig ble det skaffet egne lokaler i "gammel-meieriet" ved Fossing-elva, og etter en del år ble dørene åpnet for publikum. For mere informasjon, besøk lagets hjemmeside http://www.aasenhistorie.no/
 

Smia på Nordre Fossing bruk lenger nede ved elva er satt i stand. Link til Historielagets hjemmeside fane bygninger

Ny bru over Fossingelva ned til smia og mølla bygd juni 2009. Brua vart bygd på dugnad, grunneier skaffet nødvendig bygningsmateriale.
 
I åra etter 2000 er også den gamle Fossum-butikken med snekkerverkstedet blitt pusset opp.

Siden 2002 har laget vært eier av Elvheim, et småbruk hvor det fra 1890-tallet ble drevet fargeri i tillegg til gårdsbruket.Her blir det arrangert bygdedag første søndag i juli hver sommer.

 
Bilder fra bygedag i 2012
 
Samling av gamle foto har sånn smått begynt her er link til sida