Menighetshus

Åsen Menighetshus ligger like ved Åsen kirke.

Huset har storsal og peisestue til utleie.  Det er fast kjøkkensjef som har ansvar for all servering, og det leies inn serveringshjelp etter behov.  Utgifter til servering fra kjøkkenet kommer i tillegg til husleie.

Ved bestilling kontaktes Rannei Rødset Undlien

Telefon 74 05 85 35 mobil  957 44 419   mailadr.

Husleie pr. 01.01.2012

Hele huset til selskaper over 50 personer kr. 1800
Hele huset til selskaper opp til 50 personer kr. 1500
Dåpsselskap hele huset   kr. 1000
Møter hele huset   kr. 1000
Storsalen til møter    kr.  800
Peisestue:   kr.  600