Lag og foreninger

Lag og forreninger i bygda.

Gullstjerna 4H : leder Amalie Aaker mobil 916 07 082  amalie.aaker@hotmail.no
Gospelkoret RejoiSing leder Aashild Saursaunet mobil 970 44 982 aashild@ntebb.no 
Hoplavassdraget grunneierlag; Hoplavassdraget  leder Jon Egil Hammeren mobil 959 91 565 j.e.hammeren@maskon.no , kaserer Per Annar Myrskog mob. 905 55 609 per.vigdis@c2i.net
IL Aasguten: Leder Kjell Olav Einarsve mobil 906 62 610 kjell-39@online.no 
nestleder: Ole Magne Rønning omroenn@online.no   
Kortnebbgåsa allsanggruppe: leder Inger Lise Hovdal
mobil 915 14 911
Åsen Arbeiderlag leder: Arild Børseth  arilboe@online.no     Nord-Trøndela AP
Åsen Rotaryklubb:  President  Ole Nesjø: mobil 976 69 162  
Spiders MC: leder John Nordaune 970 73 631  kontakt@spidersms.no
Åsen Hagelag: 
Åsen Produsendtlag: Leder Geir Skjesol tlf 976 72 548
Åsen Samfunnshus leder Ann-Mari H.Børseth  mob.98604536 annmboe@online.no           
Åsen Sanitetesforening: Leder Unni Lundby Hammeren
mobil.450 30 668 unni.hammeren@gmail.com
Åsen Pensjonistlag : Leder Torbjørn Nyborg mob 93098033 mail torbjorn.nyborg@ntebb.no 
Åsen Songlag :  Leder Anne Lise Kvam mobil 938 98 151   annelisekvam@hotmail.com
Åsen Bygdekvinnelag : Leder Liv Hokling Tunset
Åsen Landbrukslag: leder Eskil Brenne mobil 976 91 230 eabrenne@frisurf.no Kasserer Håvar Skjesol hskjeso@online.no
Åsen Hornmusikklag: Leder Reidun Rushfeldt mail: raekved@hotmail.no  tlf: 46460358
Åsen Museum og Historielag: Styret  leder Øivind Fiskvik mobil 957 53 758  post@aasenhistorie.no
Åsen Senterparti: leder Guri Skjesol  mobil 415 07 784 hjemmeside
Åsen Skogeeierlag: Leder Odd Arne Sæthertrø mobil 45 27 46 27.
Åsen Skolekorps: styret Eva Skauge  mobil  95484010  evaskauge@hotmail.com
Aasen Skytterlag: Andreas Haabeth Leder Hopla, 7632 Åsenfjord
45 61 26 12 ahaabeth@gmail.com
Åsen Ungdomskor: dirgent Tove Tvete Undlien tov-u@online.no   har pause