Klubbhus

Klubbhuset er ombygd til treningsenter,
IL Aasgutens hjemmeside er topp oppdatert til en hver tid.
For mere informasjon kontakt
Torbjørn Nyborg Tlf: 930 98 033
torbjorn.nyborg@ntebb.no