Åsen info / arkiv

2017

Kryssløsninger i Åsen Litt historie /bakgrunnstoff.

Plan- og utviklingskomiteen 10.06. - sak 45/15 - Kommunedelplan for E6 Kvithammer-Åsen 

Kommunedelplanene legger til rette for:
•    Ny møtefri E6 med to til tre felt
•    Nye toløpstunneler
•    Eget lokalvegnett
•    Gang-/sykkel, park & ride og kollektivholdeplasser
•    E6 skal gå utenom Åsen sentrum
•    Etablering av to planskilte kryss
•    Mindre sårbarhet
•    Bedre trafikksikkerhet
•    Bedre kapasitet
•    Kortere reisetid

Når en ser hva planen skal legge til rette for og  studerer kart over kryss nord, vil dette krysset med 4 felts veg, legge beslag på nesten all dyrkajorda i Hammer.
Er et kryss i Åsen som vist på møte 23. mai et godt alternativ?

 

Nye Veier: Møte i Åsen samfunnshus tirsdag 23. mai

Hovedtema kryssløsninger Åsen kryss sør  Vuddudalen - kryss nord  Vassmarka.

Et godt besøkt møte ca.50 stk.,med god informasjon, der kryssløsninger var hovedtemaet.

Ordfører Robert Svarva  var møteleder.

Presentasjon Kvithammer - Åsen ved v/prosjektdirektør
Det vart lansert en ny kryssløsning i 2 plan bak Stokkberga, med tilknytting til lokalveg sør for Innlegget.
De to andre kryssa er planlagt som envegskryss, kryss sør på og avkjøring mot Trondeim. Kryss nord på og avkjøring mot Levanger.
Dette blir et diskusjonstema, hva er best for Åsen i framtida? Vi må nok ha dette klart før høsten.
Et tema for Åsbyggin er: Hvilke fordeler er det med bare et toplanskryss for Åsen.like øst for Kleiven, sør for Stokkan.

Hvilke utbyggings muligheter åpner seg ved denne løsningen?

Her må ulike planer kommer på bordet, både for og i mot.

Arr. ÅBF i samarbeid med Levanger kommune.

 

Bakgrunnstoff.:

Presentsajon PDF fra Nye Veier som ble gitt i Levanger formannskap 08.02.17 i
Presentasjon PDF fra Nye Veier AS som ble gitt i Levanger kommunestyre, 10.05.17

E6 ÅSEN NORD- MÆRE - Levanger kommune Kryssløsninger. Første kryss sør ved  Fiborgtangen.

Kommunesammenslåing.  Innherred avisa
Åsbyggin sa nei som eneste krets i Levanger.
Åsen- grovtelling - oppmøte: 31,4%    
29,7 %    Ja    133
60,9 %    Nei    273
9,4 %    Blanke    42
Sum sedler    448

Folkeavstemning - kommunesammenslåing  
Folkemøte på Samfunnshuset 24. mai. veldig bra oppmøte. Frostingens nettavis er alltid oppdatert,bli abonent du også! Bruke din stemmerett, til det beste for framtida. Husk vi er en kommune i vekst, ikke minst Åsen.. Innbyggertallet har stor betydning for rammeoverføringer til kommunene.

23.05 i dag skal alle ha fått innformasjons avis for Levanger og Verdal .Valgavis som PDF

23.mai Trønderavisa Stjørdals ordfører ser på Åsen som en del av Stjørdal, Åsbyggin sier nei!

Nettavisa til Frostingen. Åsen som en del av Stjørdal er uaktuell. Vi må ikke skape mere usikkerhet en det som har kommet frem tidligere. Går vi for Levanger som egen kommune, kan vi ta nye diskusjoner om kommunestruktur etter 2020. Da er Trøndelag et fylke og vi vet konsekvensen av det. Kanskje er også Frosta fortsatt egen kommune.

Kommunevalget 2015 Kommunestyret 3. faste representanter fra Åsen.  Fomanskapet Alf Magnar Reberg vara ordfører, Astrid Juberg Vordal, medl. Plan- og utviklingskomiteen Eva Høyem Anderssen nestleder, Arild Børseth vara. Driftskomiteen Erik Undlien  vara. Eldres råd Jon W. Mo medlem og Guri Skjesol nestleder. Viltnemnda Bård Olav Leangen nestleder

De gjør en god jobb, ta kontakt. gi ros, fremme saker når de har ting som må belyses. 

Åsen Sanitetsforrenigns meldingsblad 2014 med riktig bilde fra sommerturen til Inderøy
Åsen Sanitetsforrenings Sanitetens Meldingsblad   2015

Formannskapet 86/14 Gatebelysning strekningen Åsen - Hopla, forskuttering og bygging  Mere info Saksprotokoll

Levanger kommune 7 aug. 2014 endelig etter 4 år er Vassmarka næringspark på plass. Vedtatt 20.10.2010

Detaljregulering for Tinbuen friområde m.m.- 1719/232/142 utredning
Endelig vedtak Kommunestyret 28.01.15 vedtak  video