Arkiv 2017

 

Åsen Bygdeforum hjemmeside. Informasjon sendes 

redaktør  Guri Skjesol  415 07 784 mail aaseninfo@gmail.co

 

I kommunestyre 13.12.17 *ref var det flere viktige saker som berørte Åsen. Saker som har mye å bety for bygda. Link til sakene.

PS 70/17

Detaljregulering for E6 Åsen Sør - Kleiva

utredning

vedtak 

video

PS 76/17

Åsen flerbrukshall - Budsjettramme

utredning

vedtak

video

 

24.nov. Formannskapet 29.11.17 - sak 122/17 - Åsen flerbrukshall - Budsjettramme

Investeringsrammen for hall i Åsen økes til å dekke inn revidert kalkyle for hall, tomt og infrastruktur ihht saksopplysningene.

 

Idrettshall i Åsen  IL Aasguten var i møte med kommunen

27. oktober , se fremdrift og planer

Kommunestyret 18.10.17 - sak 47/17 utredning -

Nordbygda Vasslag SA har i samråd med Levanger kommune (enhet Kommunalteknikk) arbeid frem en plan for kommunalt vann til villaer/gårdsbruk fra Hammer til Kolsum i Åsen. Entreprenør Nerenget maksin starter opp på nov
 

Detaljregulering for E6 Åsen Sør - Kleiva. Strakstiltak i anledning elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen
Saken er lagt ut på høring, høringsfrist 21. august

 

Levanger kommune driftskomiteen 14. 06

Forslag til lokale kriterier for tildeling av plass i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester samt oppretting av venteliste i tråd med endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-

 

Stokkbakken omsorgssenter - åpning 25.04

Saksa fra Trønderavisa. Åsens nye storstue ble for trang da Stokkbakkens omsorgssenter ble åpnet mandag formiddag.

                                                                                                             Vatn Kulturspinn & Bistro | Facebook
Nytt serveringssted i Åsen Vatn Kulturspinn & Bistro starter så smått opp med middagservering. I fyrste omgang held vi opent på torsdagane 12-17.
Torsdagsmiddagane byggjer vi omkring tradisjonskost, der vi serverer eit godt og solid måltid basert på lokale råvarer.

4. februar. Innherred avisa har besøkt 

Stokkbakken omsorgssenter i Åsen.
Bildegalleri Sånn ser det ut i det nye omsorgssentret. artikkel v/ Roger Svendsen.

Formannskap 08.02.17
Sted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Møtetidspunkt: 13:00 (etter Administrasjonsutvalgets møte)

Orienteringer:
•    Nye Veier AS – presentasjon av prosjekt i Trøndelag – samarbeid med Levanger kommune i videre planarbeid v/prosjektdirektør for E6 Trøndelag Johan Arnt Vatnan

Åpent møte for tilhørere.

3.februar. pressemelding Nye Veier

NYE UTBYGGINGSSJEFER I TRØNDELAG

Jørund Gullikstad og Lars Bjørgård er ansatt som utbyggingssjefer for E6 Trøndelag

17. januar 2017 pressemelding Nye Veier.
VEIUTBYGGINGER KAN GI ØKT PRODUKTIVITET OG VERDISKAPING 

På oppdrag for Nye Veier har Menon Economics beregnet produktivitetseffekter av fem vegutbygginger som reduserer reisetid.

Ranheim - Åsen har prioritet 1.

31.12 2016 Åsen Sanitetsforrenings Meldingsblad 2016

16.12 Saksa fra Trønderavisa E6 i Trøndelag mellom Ranheim – Åsen blir en av de prioriterte vegen for utredning og snarlig utbygging. Nye Veier  pressemelding.