Arkiv 2013 - 1

Arkiv for Åsen Bygdeforum for 2013 - Del 1

Planprogram E6/Jernbane Stjørdal - Åsen Innkomne høringsuttalelser på strekningen som berører Åsen, hentet ut fra vegvesenets postjournal. Medieomtale fra informasjonsmøtet på veg/bane i samfunnshuset 22. aug. L-A nettside  torsdag 22, L-A nettside lørdag 24.
 
Åsen Bygdeforum har sendt innspill til Levanger kommune: Sagt mening i sakene Driftskomiteen 16.09.13 sak 29/13 Levanger ungdomsskole – opsjon kulturscene.. Omtale i Levangeravisa lørdag 14. sept. Vedtatt instilling til formannskapet onsdag 18.sept.
 
Kommunestyret 25.09.13 - FO 12/13 - Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - Ny idrettshall ved Åsen Barne – og ungdomsskole.
 
Ny kommunestruktur mot Stjørdalinnteresant innspell.
VIKTIG VEGVALG: Vegard Austmo sitt utspill ga følgende resultat pr. 29. sept. Dødt løp mellom Verdal og Stjørdal 34 % til begge 31 % til ingen sammenslåing, 741 avgitte stemmer
 
Levanger kommune
Valgresultat - Stortingsvalg 2013
Forhandsstemmer er ikke fordelt på de enkelte kretser. I Åsen krets var det 131 forhandstemmer, som kommer i tillegg til de 839 på valgdagen.
 
Mediaomtale fra informasjonsmøtet på veg/bane i samfunnshuset 22. aug. L-A nettside  torsdag 22, L-A nettside lørdag 24.. Stjørdalsnytt  dagens avis onsdag 28. aug .arkiv s. 31
 
Næringsminister Trond Giske åpnet det nye produksjonssystemet til Duun Industrier tirsdag 3. sept.. Les mere på Levanger Avisas nettside
 
Gratulere Inger Johanne Todal Morset  og Vidar Dahl med vel overstått filmfestival. Dette er god reklame for Åsen.
Den beste festivalen jeg har vært med på, sier filmskaper Pål Jackmann og lovpriser Filmfestivalen 2013 Vatn. Les mere i Levanger - Avisa
 
Informasjonsmøte, kommunedelplan veg/bane E6 og Nordlandsbanen Stjørdal – Åsen  i Åsen samfunnshus torsdag 22. august.Det var et meget godt besøkt møte over 120 stk. I Stjørdalsnytt og Frostingen kommer omtale til uka. Åsen Bygdeforum vil sende inn høring på planprogrammet, for mere informasjon/ innspill ta kontakt med leder ÅBF Guri Skjesol, mob.41507784. Høringsfrist er satt til 5. september.
 
Melding fra Åsen Bygdeforum.
Deler av skråningen mellom Berg Nilsens vei og Åsen Helsetun trenger fornying. Etter mange år har ugraset tatt overhand. I samråd med Ragnar Arentz vil deler av skråningen bli brakket, for så å bli tilplantet våren 2014. Levanger kommune en informert om tiltaket.
 
Plan- og utviklingskomiteen 12.06.13. PS 42/13 Detaljregulering for Djupvika hytteområde - planforslag til høring og offentlig ettersyn. utredning vedtak Reguleringsplanen legges ut til høring og off. ettersyn i seks uker i henhold til http://lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/all/nl-20080627-071.html#12-10" title="Plan- og bygningslovens