Bli kjent med bygdas aktiviteter

Åsen Bygdeforum hjemmeside. Informasjon sendes 
redaktør  Guri Skjesol  415 07 784 mail aaseninfo@gmail.com
Kommunalveg Hammer til Ronglan - stengt til 2018
ved Kolsum undergang fra mandag 5. desember 2016 til juli 2018.
Den kommunale vegen fra Hammer (Åsen) til Ronglan (kryss med Fv. 111) vil bli stengt ved Kolsum undergang fra mandag 5. desember 2016 Dette grunnet pågående arbeid med midtdeler på E6.
 
Åsenvøgga!
Julebutikken 
Åpningstider mandag - fredag 10-16. Lørdag: 10-14.
Søndager før jul 27.nov. 4 - 11 og 18 des. Åpningstid: 12-16
Butikken bugner av julegaver
 
JULEMESSE i Åsen Samfunnshus.
Lørdag 10. desember Åpent: 1100-1700
Inntekter går til samfunnshuset.
10 klasse selger Kaffe og Vaffel
Gløgg og Pepperkaker.
 
Velkommen til en trivelig førjuls handel!
Beboerne langs Vollavegen fortviler over høy hastighet
«På E6 kjører vi i 70, men på en bygdeveg kan du gasse på til 80.»
ÅBFv/leder har  24.11  sendt innlegg til Innherred (avis) 
 
Kommunen vedtok 16.nov. navnet Stokkbakken omsorgssenter
I Åsen blir det idedugnad.
Stokkbakken omsorgssenter
Levanger kommune inviterer til idedugnad
Kommune + Frivillighet = Gode krefter på samme lag.
Sted: Åsen Samfunnshus tirsdag 29.11 kl. 18.00
 
Ny E6 Kleiva - Åsen.PDF presentasjon  på møte i samfunshuset 9. nov.
Fremlagte kart på møtet. Kart 1 lokalveg til Følkesgrenda på vest for Jernbanen  Kart 2 veg til Følkesgrenda i bru over jernbanen.  Høring ÅBF skriver: Det må legges avgjørende vekt på de innspill til gode løsninger som grunneiere og bygdesamfunnet fremmer i høringen.
 
 
Ny E6 Kleiva - Åsen. presentasjon PDF - se  side  9. Jernbaneverket inviterer til åpent informasjonsmøte for tidligere varslet reguleringsplan for E6 Åsen – Kleiva, Levanger kommune Møtet vil foregå på Åsen samfunnshus, 9. november kl. 1900–2100.  fristen for å komme med innspill til tidligere annonsert igangsetting av planarbeidet utsettes til 14. november..Spørsmål eller innspill til planarbeidet rettes/sendes til plankonsulent Erik Ditlefsen, Sweco, Professor Brochs gate 2, 7030 Trondheim, tlf: 46 89 68 58, e-post: erik.ditlefsen@sweco.no innen 14.11.2016.
 
«Detaljregulering av dobbeltspor for strekningen Stjørdal – Åsen i Stjørdal og Levanger kommune»
Spørsmål om planprogrammet  rettes til Jernbaneverket v/ Marte Nordhus tlf 901 51 086 eller Jernbaneverket v/Dorte Solvang tlf 952 58 592.
 
Formannskapet 07.09.16 - sak 84/16 - Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 - Levanger kommune Formannskapet framskynner bygging av hall i Åsen  De framskynder prosessen ett år, og legger 2 millioner i 2017 og 25 millioner i 2018. Forslaget begrunnes med trafikksikkerhetsmessige forhold og behov for rom i skolen.  
Hammervatnet friluftsområde for funksjonshemmede ved Håmmårsbukta i Åsen.
Innspill til Investeringsbudsjett 2017 fra Åsen Bygdeforum 
 
Bokbussen kommer til Åsen sentrum og Sentrumsparken i Skogn 27. oktober og 8. desember.– Vi gleder oss til å gi et bedre biblitektilbud på Åsen og Skogn, sier biblioteksjef Vidar Lund ved Levanger bibliotek
13.06 Nytt fra idrettslaget Turløyper i Åsen og Åsenfjord.
 
E6 fra Grennbakken til Grubbåsen på vestsida av jernbanen. Jernbaneverket i samrådet med Levanger kommune starter en reguleringsplan.Tidlig i høst vil det bli et orieneringsmøte i Åsen.
 
Sol og fint ver: ca 350 fremmøtte. Frostingens oppsummering
 
 
 
 
3. mai 2016 Intensjonsavtale om sammenslutning av kommunen Levanger og Verdal til Innherred kommune. Les den nøye, det gjelder fremtida til innbyggerne i de to kommunene. Innlegg i Frostingen.
Abonner på Frostingen du også, så kan du lese ferske nyheter.
 
10. mai 2016 Ny ledelse ved Duun Industrier
Karl Martin Eggen begynner som administrerende direktør ved Duun Industrier. Han tar over stillingen etter John Erik Duun som ønsker å trappe ned når han blir 65 år nå i sommer.
 
 
Har lagt link til Åsen Innkjøpslag i fane på høyre side.
 
Åsen Samfunshus
Ny utleier.  Nye priser fra 1 mai. Fane samfunshus er oppdatert
Kontakt Arne Langås (tlf. 454 39 140) eller e-post aasensamfunnshus@gmail.com.
 
Bredbånd. saksa fra Frostingen
Åsen, Ronglan og Ekne med felles søknad Innbyggere fra Åsen slår seg sammen med Ronglan og Ekne, og sender inn felles søknad om bredbånd.
 
Optimismen lever fortsatt, E6 Kvithammer - Åsen er prioritert i første fase. link Innherred
Kanskje kjører vi på ny veg om 10år?
 
Meld fra om aktiviteter, så legges de ut på kalender "Hva skjer".
Frostingen er flink til å formidle innhold fra aaseninfo
Redaktøren kan også tipse media.
Aktiviteter i 2016
 
IL Aasguten hjemmeside Simen Hegstad(14) fra Aasguten IL fulgte opp KM-gullet tidligere i januar med seier i Midt-Norsk Mesterskap lørdag.​ Gratulerer med en kjempebra innsats!
 
Saksa fra Innherred  I helgen har mesterskapet for kokk- og servitørlærlinger vært avholdt i Stavanger. Ragnhild Skjesol fra Åsen har sammen med malvikingen Eirik Bolstad utgjort trondheimsrestauranten «To rom og kjøkken» sitt lag. Gratulere med finfin 4 plass!
 
Oversikt over Levanger legetjeneste   
info for Åsen: Link NB tlf. i øverste fane.
 
Fane  Åsen info / arkiv  oppdatert.
Fane  Åsenvøgga oppdatert
 
Fra Levanger kommunes hjemmeside. 
Åsen omsorgsboliger, Åsen, Levanger – webkamera 
 
Åsen sanitetshus utleie. Inntil videre kan huset kun bestilles hos: Guri Skjesol tlf 415 07 784 guri.j.skjesol@gmail.com. Mere info fane Sanitetshus.
 
Sanitetens Meldingsblad er delt ut til alle hustander i Åsen, For deg som er utflytta Åsbygg eller har lyst til å lese bladet finner du det under linken Meldingsblad.
 
Stokkberget eneboliger høyt i Åsen.
Det er Innherred Eiendomsutvikling AS ved Ole R. Jørstad som har kjøpt området for å utvikle dette som boligområde. Etter jul blir det informasjonsmøte.
 
 
 
Bilder: