Bli kjent med bygdas aktiviteter

Åsen Bygdeforum hjemmeside. Informasjon sendes 
redaktør  Guri Skjesol  415 07 784 mail aaseninfo@gmail.co
 
HUNT 4 Viktig melding til deg som ikke har møtt opp.
Feltstasjonen for Levanger kommune er i tidl. Skogn Helsetun og holder åpent til 18. januar.
Uke 51: Mandag 18. des. t.o.m. torsdag 21. des. er det god kapasitet for drop-in (uten timeavtale).
Alle som ennå ikke har møtt, kan møte opp på feltstasjonen, med eller uten invitasjonsbrev.
Alle over 20 år med bostedsadresse har en egen HUNT4-ID.
Vel møtt til HUNT4!
Med vennlig hilsen
Vegard Knudsen
 
24.nov. Formannskapet 29.11.17 - sak 122/17 - Åsen flerbrukshall - Budsjettramme
Investeringsrammen for hall i Åsen økes til å dekke inn revidert kalkyle for hall, tomt og infrastruktur ihht saksopplysningene.
 
Idrettshall i Åsen  IL Aasguten var i møte med kommunen
 
17.11. Aktiv Innherred AS
Tirsdag 28.november kl 18 avholder vi et informasjonsmøte om prosjektet.
Sted: Aasen Sparebank sine lokaler på Åsen.
Det blir servering av drikke og noe å bite i.
Stikkord:
-       Utsikt mot Hammervatnet
-       Velg mellom garasjekjeller eller biloppstillingsplass/garasjeplass
-       Heis
-       Nært butikk, lege, bank, skole, barnehage og togstasjon.
-       Fine og trivelige uteareal
 
04.11 Stokkbakken omsorgssenter.
Nå er det montert ringeklokke ved hoveddøra.
Det blir enklere å gå på besøk på kveldstid det er bare å trykke på knappen så kommer det noen å åpner opp, så snart de får det til.
 
Åsen vøgga
Julebutikken åpner onsdag 15. nov. 
Åpningstider:  Hverdager 10 -16 Lørdager: 10 -14
Søndagsåpent før jul : 16/11 , 3/12 , 10 /12., 17/12,
Åpningstid 10 -14  
Lillejuleaften  kl. 10 -14
 
Kommunestyret 18.10.17 - sak 47/17 utredning -

Nordbygda Vasslag SA har i samråd med Levanger kommune (enhet Kommunalteknikk) arbeid frem en plan for kommunalt vann til villaer/gårdsbruk fra Hammer til Kolsum i Åsen. Entreprenør Nerenget maksin starter opp på nov.

 

Et steg nærmere hall, saksa fra Innherred.avisa.
 
 
Forslag til lokale kriterier for tildeling av plass i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester samt oppretting av venteliste i tråd med endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1
 
Kommunestyret 10.05.17 - sak 26/17 - Detaljregulering for sentrumsboliger Åsen - 2. gangs behandlingHensikten med planarbeidet er å regulere et område på ca. 13,5 daa. til konsentrert boligbebyggelse med sentrumsnær beliggenhet i Åsen. Forventet størrelsesorden i prosjektet er 50 boliger fordelt på leiligheter og kjedede eneboliger hovedsakelig i to etasjer, samt noe terrassert bebyggelse lengst nord i planområdet.
 
Saksa fra Trønderavisa. Åsens nye storstue ble for trang da Stokkbakkens omsorgssenter ble åpnet mandag formiddag.
 
Saksprotokoll for Levanger seniorråd - 05.04.2017 ligger ute på kommunenes hjemmeside.Husleie på Stokkbakken omsorgssenter var en viktig sak. I møte vart det utdelt dokument fra 2003 Sak 65/03  Nye Breidablikktunet betalingsordning, husleie  og garantiordning, og retningslinjer for tjenester og betalingsordninger.  De samme vedtak oppdatert bør også være relevant for Stokkbakken omsorgssenter
 
Stokkbakken omsorgssenter Flaggstang                                                                                                                                                
Det var Vullusjøen-Frolfjellet som vant.
 
 
 
Vatn Kulturspinn & Bistro | Facebook
Nytt serveringssted i Åsen Vatn Kulturspinn & Bistro starter så smått opp med middagservering. I fyrste omgang held vi opent på torsdagane 12-17.
Torsdagsmiddagane byggjer vi omkring tradisjonskost, der vi serverer eit godt og solid måltid basert på lokale råvarer.
 
16. febr. Detaljregulering for sentrumsboliger Åsen, mottatt av kommunen 14.11.2016, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn
 
16. februar Stokkbakken omsorgssenter og andre omsorgsdistrikt.
Revidert mandat for samarbeidsutvalgene innen helse og omsorg vedtas med følgende endringer:Vedtak.                  Arbeidsområde – nytt punkt: «Arbeide med tjenesteutvikling»
Sammensetning – nytt punkt: «En politisk valgt representant med vara»
Møter: «Driftskomiteen skal være representert i det årlige møtet»
 
NYE VEIERS
ANDRE PORTEFØLJEPRIORITERING -TRØNDELAG
8. februar. MØTE LEVANGER KOMMUNE – FORMANNSKAPET 
Jan Olav Sivertsen, Johan Arnt Vatnan
 
4. februar. Innherred avisa har besøkt 
Stokkbakken omsorgssenter i Åsen.
Bildegalleri Sånn ser det ut i det nye omsorgssentret. artikkel v/ Roger Svendsen.
 
 
Formannskap 08.02.17
Sted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Møtetidspunkt: 13:00 (etter Administrasjonsutvalgets møte)
Orienteringer:
•    Nye Veier AS – presentasjon av prosjekt i Trøndelag – samarbeid med Levanger kommune i videre planarbeid v/prosjektdirektør for E6 Trøndelag Johan Arnt Vatnan
Åpent møte for tilhørere.
 
3.februar. pressemelding Nye Veier
Jørund Gullikstad og Lars Bjørgård er ansatt som utbyggingssjefer for E6 Trøndelag.
 
Innherred - avisa. 21.jan. Artikel om eldreomsorgen i Levanger.
Åsen fylles, Skogn tømmes.
En æra er over for Skogn helsetun.
Link til intervju med Toralv Almlid.
 
17. januar 2017 pressemelding Nye Veier.
VEIUTBYGGINGER KAN GI ØKT PRODUKTIVITET OG VERDISKAPING 
På oppdrag for Nye Veier har Menon Economics beregnet produktivitetseffekter av fem vegutbygginger som reduserer reisetid.
Ranheim - Åsen har prioritet 1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12 2016 Åsen Sanitetsforrenings Meldingsblad 2016
 
16.12 Saksa fra Trønderavisa E6 i Trøndelag mellom Ranheim – Åsen blir en av de prioriterte vegen for utredning og snarlig utbygging. Nye Veier  pressemelding.