Bli kjent med bygdas aktiviteter

Åsen Bygdeforum hjemmeside. Informasjon sendes 
redaktør  Guri Skjesol  415 07 784 mail aaseninfo@gmail.com
Lørdag 5.nov kommer bygdekinoen til Åsen. 
Filmene vises i gymsalen på Åsen Skole.
Kl.13.00  Snekker Andersen og julenissen - førpremiere
Kl.15.00  Kongens Nei
Kl.17.30  Børning 2
Pris pr pers pr film kr.50,-
10.klasse står for kiosksalget og inntekten går til klassekassen.
 

Torsdag 27. oktober 10 - 11.30  Bokbussen kommer til Åsen sentrum Vi gleder oss til å gi et bedre biblitektilbud på Åsen og Skogn, sier biblioteksjef Vidar Lund ved Levanger bibliotek

Ny E6 Kleiva Åsen. Spørsmål eller innspill til planarbeidet rettes/sendes til plankonsulent Erik Ditlefsen, Sweco, Professor Brochs gate 2, 7030 Trondheim, tlf: 46 89 68 58, e-post: erik.ditlefsen@sweco.no innen 28.10.2016.

Levanger kommune, kommunestyret 22. juni, 2016 med videolektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen.Jernbaneprosjekter: «Elektrifisering av Trønderbanen» og «Ny jernbane Stjørdal –Åsen» v/Jernbaneverket -presentasjon PDF -  side  9. oversikt over Åsen viser en ny vegtrasse for dagens E6 fra Grennbakken til Grubbåsen på vestsida av jernbanen. Dette er en konsekvens av elektrifiseringen av jernbanen. Kryss jernbane/E6 på Grennebakken/Grubbåsen som gjør det vanskelig.

«Detaljregulering av dobbeltspor for strekningen Stjørdal – Åsen i Stjørdal og Levanger kommune»
Spørsmål om planprogrammet  rettes til Jernbaneverket v/ Marte Nordhus tlf 901 51 086 eller Jernbaneverket v/Dorte Solvang tlf 952 58 592.
Innspill
Alle innspill må være skriftlige. Innspill sendes til: postmottak@jernbaneverket.no
FRIST FOR FORHÅNDSMERKNADER (innspill) ER SATT TIL 11. OKTOBER 2016

Informasjons om reguleringsplanarbeidet ligger tilgjengelig på følgende nettsider:
www.levanger.kommune.no
www.stjordal.kommune.no
http://www.norconsult.no/kunngjoringer/opplisting/
 
Formannskapet 07.09.16 - sak 84/16 - Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 - Levanger kommune Formannskapet framskynner bygging av hall i Åsen  De framskynder prosessen ett år, og legger 2 millioner i 2017 og 25 millioner i 2018. Forslaget begrunnes med trafikksikkerhetsmessige forhold og behov for rom i skolen.  
Hammervatnet friluftsområde for funksjonshemmede ved Håmmårsbukta i Åsen.
Innspill til Investeringsbudsjett 2017 fra Åsen Bygdeforum 
 
Kanskje stopper NRKs sommertog i Innherred? Hei alle "Åsbyggi" Skal vi vinne kampen om å få "Såmmårtoget 2017" te å stopp på Åsen stasjon. NRK trenger tips til stasjoner.
Åsen Bygdeform v/ Guri Skjesol, leder.
 
og fartsgrense på 40 km/t. Nå er arbeidet på gang, så endelig blir det tryggere og krysse vegen. 
 
Bokbussen kommer til Åsen sentrum og Sentrumsparken i Skogn 27. oktober og 8. desember.– Vi gleder oss til å gi et bedre biblitektilbud på Åsen og Skogn, sier biblioteksjef Vidar Lund ved Levanger bibliotek
13.06 Nytt fra idrettslaget Turløyper i Åsen og Åsenfjord.
 
E6 fra Grennbakken til Grubbåsen på vestsida av jernbanen. Jernbaneverket i samrådet med Levanger kommune starter en reguleringsplan.Tidlig i høst vil det bli et orieneringsmøte i Åsen.
 
Sol og fint ver: ca 350 fremmøtte. Frostingens oppsummering
 
 
 
 
3. mai 2016 Intensjonsavtale om sammenslutning av kommunen Levanger og Verdal til Innherred kommune. Les den nøye, det gjelder fremtida til innbyggerne i de to kommunene. Innlegg i Frostingen.
Abonner på Frostingen du også, så kan du lese ferske nyheter.
 
10. mai 2016 Ny ledelse ved Duun Industrier
Karl Martin Eggen begynner som administrerende direktør ved Duun Industrier. Han tar over stillingen etter John Erik Duun som ønsker å trappe ned når han blir 65 år nå i sommer.
 
 
Har lagt link til Åsen Innkjøpslag i fane på høyre side.
 
Åsen Samfunshus
Ny utleier.  Nye priser fra 1 mai. Fane samfunshus er oppdatert
Kontakt Arne Langås (tlf. 454 39 140) eller e-post aasensamfunnshus@gmail.com.
 
Bredbånd. saksa fra Frostingen
Åsen, Ronglan og Ekne med felles søknad Innbyggere fra Åsen slår seg sammen med Ronglan og Ekne, og sender inn felles søknad om bredbånd.
 
Optimismen lever fortsatt, E6 Kvithammer - Åsen er prioritert i første fase. link Innherred
Kanskje kjører vi på ny veg om 10år?
 
Meld fra om aktiviteter, så legges de ut på kalender "Hva skjer".
Frostingen er flink til å formidle innhold fra aaseninfo
Redaktøren kan også tipse media.
Aktiviteter i 2016
 
IL Aasguten hjemmeside Simen Hegstad(14) fra Aasguten IL fulgte opp KM-gullet tidligere i januar med seier i Midt-Norsk Mesterskap lørdag.​ Gratulerer med en kjempebra innsats!
 
Saksa fra Innherred  I helgen har mesterskapet for kokk- og servitørlærlinger vært avholdt i Stavanger. Ragnhild Skjesol fra Åsen har sammen med malvikingen Eirik Bolstad utgjort trondheimsrestauranten «To rom og kjøkken» sitt lag. Gratulere med finfin 4 plass!
 
Oversikt over Levanger legetjeneste   
info for Åsen: Link NB tlf. i øverste fane.
 
Fane  Åsen info / arkiv  oppdatert.
Fane  Åsenvøgga oppdatert
 
Fra Levanger kommunes hjemmeside. 
Åsen omsorgsboliger, Åsen, Levanger – webkamera 
 
Åsen sanitetshus utleie. Inntil videre kan huset kun bestilles hos: Guri Skjesol tlf 415 07 784 guri.j.skjesol@gmail.com. Mere info fane Sanitetshus.
 
Sanitetens Meldingsblad er delt ut til alle hustander i Åsen, For deg som er utflytta Åsbygg eller har lyst til å lese bladet finner du det under linken Meldingsblad.
 
Stokkberget eneboliger høyt i Åsen.
Det er Innherred Eiendomsutvikling AS ved Ole R. Jørstad som har kjøpt området for å utvikle dette som boligområde. Etter jul blir det informasjonsmøte.