Bli kjent med bygdas aktiviteter

Åsen Bygdeforum hjemmeside. Informasjon sendes 
redaktør  Guri Skjesol  415 07 784 mail aaseninfo@gmail.com
Saker fra 2017 er arkivert under Åsen info/ arkiv
Leder Roger Hokstad tlf 951 79 990
7 mai. saksa fra Aasgutens hjemmeside
Levanger kommune har akkurat informert om hvem som har vunnet konkurransen om å få bygge idrettshall i Åsen. Under ligger noen bilder og litt av teksten som er i beskrivelsen av vinneren. Vi gleder oss!
 
Formannskapet 14 febr. I starten av møte var det orienterte om alternativt trasevalg fra Kleiven til Gulberget.i Åsen v/planleggingsleder Jan Olav Sivertsen og Utbyggingssjef Jørund Gullikstad (ca 45 min) Saksa fra adressa. Løsning for ny E6 i Åsen? 

Ny E6 gjennom Åsen i Levanger bør hovedsakelig bygges i dagen, uten lang tunnel, anbefaler Nye Veier. Det kan også bli aktuelt med et helkryss i næringsområdet i Vassmarka (skravert lillaog et sørvendt halvkryss i Vuddudalen.

Ved alternativ 2 . Det ser heller ikke ut til at noen hus må vike for ny E6 i Åsen ved å bygge veien uten lang tunnel, sier Gullikstad.
 
Info: Årskort Åsen Bygdealmenning        
Kortet kjøpes hos:  Åsen Innkjøpslag v/ Kristian, 
                               Åsen Regnskapslag v/ Ingebjørg
1. Kortet koster kr 250. Må være betalt før det registreres
    ved bommen.
2. Kortet scannes oppe på bomstasjon ved Tillmyra.
    Årskort Kr 500 betales med bankort og kortet scannes på  nytt.
3. Ved fornying av årsavgift vil dere få beskjed via automaten,
    dette ordnes av den enklete bruker.  God Tur!
Åsen Bygdealmenning  V Trond Revhaug
 
2018
10 På Topp Levanger  Administrert av Levanger idrettsråd
 
Kultur- og bibliotekbuss  Våren  2018~
I samarbeid med Levanger bibliotek.
ÅSEN, Coop Extra kl. 09.30-10.30
Torsdag: 11. januar   15. februar  22. mars  3. mai
 
I Åsen sanitetforrenigs meldingsblad for 2017