Bli kjent med bygdas aktiviteter

Åsen Bygdeforum hjemmeside. Informasjon sendes 
redaktør  Guri Skjesol  415 07 784 mail aaseninfo@gmail.com
Saker fra 2017 er arkivert under Åsen info/ arkiv
Leder Roger Hokstad tlf 951 79 990
IL Aasguten hold deg oppdatert på lagets hjemmeside 
 
24. juni 12.00 Haugatjønna, Åsen 
Salg av rømmegraut, kaffe og skjeiblakake. Natursti og hesteskokasting. Ta med stol, og godt humør. Velkommen. Arr.: Bygdekvinnelaget, Bondelaget og Gullstjerna 4H
 
1. juli 12–15. Bygdedag på Elvheim
Husflid, tombola, utstillinger, brukthandel, leker, aktiviteter. Kaffesalg. Vi tar kontanter og Vipps.
Parkering ved Fossingan og ved ny veg øst for Elvheim. Ta gjerne med stol.
 
27.mai .Nytt fra bredbåndsutbyggingen Ekne-Ronglan og Åsen Nord mot Ronglan. Levanger kommune planlegger å søke om Nkom-midler i 2018 for utbygging av bredbånd i kommunen i disse områdene. Bredbåndsdekninga i kommunen blir stadig bedre, men at deler av kommunen fortsatt ikke har god dekning.For dette området har grunneiere understrekket sine behov. Da står den vanskeligste jobben igjenn, få prosjektet prioritert.
ÅBF vil fortsatt være en pådriver.
 

7 mai. saksa fra Aasgutens hjemmesideLevanger kommune har akkurat informert om hvem som har vunnet konkurransen om å få bygge idrettshall i Åsen. Under ligger noen bilder og litt av teksten som er i beskrivelsen av vinneren. Vi gleder oss!

 
Formannskapet 14 febr. I starten av møte var det orienterte om alternativt trasevalg fra Kleiven til Gulberget.i Åsen v/planleggingsleder Jan Olav Sivertsen og Utbyggingssjef Jørund Gullikstad (ca 45 min) Saksa fra adressa. Løsning for ny E6 i Åsen? 

Ny E6 gjennom Åsen i Levanger bør hovedsakelig bygges i dagen, uten lang tunnel, anbefaler Nye Veier. Det kan også bli aktuelt med et helkryss i næringsområdet i Vassmarka (skravert lillaog et sørvendt halvkryss i Vuddudalen.

Ved alternativ 2 . Det ser heller ikke ut til at noen hus må vike for ny E6 i Åsen ved å bygge veien uten lang tunnel, sier Gullikstad.
 
Info: Årskort Åsen Bygdealmenning        
Kortet kjøpes hos:  Åsen Innkjøpslag v/ Kristian, 
                               Åsen Regnskapslag v/ Ingebjørg
1. Kortet koster kr 250. Må være betalt før det registreres
    ved bommen.
2. Kortet scannes oppe på bomstasjon ved Tillmyra.
    Årskort Kr 500 betales med bankort og kortet scannes på  nytt.
3. Ved fornying av årsavgift vil dere få beskjed via automaten,
    dette ordnes av den enklete bruker.  God Tur!
Åsen Bygdealmenning  V Trond Revhaug
 
2018
10 På Topp Levanger  Administrert av Levanger idrettsråd
 
I Åsen sanitetforrenigs meldingsblad for 2017