Bli kjent med bygdas aktiviteter

Åsen Bygdeforum hjemmeside. Informasjon sendes 
redaktør  Guri Skjesol  415 07 784 mail aaseninfo@gmail.co
Saker fra 2017 er arkivert under Åsen info/ arkiv
Kultur- og bibliotekbuss  Våren  2018~
I samarbeid med Levanger bibliotek.
ÅSEN, Coop Extra kl. 09.30-10.30
Torsdag: 11. januar   15. februar  22. mars  3. mai
 
I Åsen sanitetforrenigs meldingsblad for 2017
 
 
HUNT 4 Viktig melding til deg som ikke har møtt opp.
Feltstasjonen for Levanger kommune er i tidl. Skogn Helsetun og holder åpent til 18. januar.
Uke 51: Mandag 18. des. t.o.m. torsdag 21. des. er det god kapasitet for drop-in (uten timeavtale).
Alle som ennå ikke har møtt, kan møte opp på feltstasjonen, med eller uten invitasjonsbrev.
Alle over 20 år med bostedsadresse har en egen HUNT4-ID.
Vel møtt til HUNT4!
Med vennlig hilsen
Vegard Knudsen